dr Bartosz Deszczyński
bartosz.deszczynski@ue.poznan.pl
tel. 61 854 34 23 | 505 026 251

Dyżury na stronie Katedry Marketingu Międzynarodowego