Akademiki

Jak ubiegać się o miejsce?

Studenci i doktoranci aktualnie studiujący na UEP mogą składać wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich
na rok akademicki 2019/2020 do 06.06.2019 r.  Szczegółowe zasady ubiegania się o miejsce oraz  wzór wniosku zawarty jest w Komunikacie nr 6/2019 Rektora UEP.

Zasady i termin składania wniosków dla kandydatów na studia zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem w późniejszym terminie.