Akademiki

Jak ubiegać się o miejsce?

Nabór wniosków do domów studenckich na rok akademicki 2019/2020, zakończył się 5 sierpnia br. 

Osoby, które złożyły wniosek w wyznaczonym terminie otrzymają odpowiedź mailową do 26 sierpnia br.