Co to jest?

Preferencyjny Kredyt studencki to pożyczka, jakiej udziela studentowi państwo i wybrany przez niego bank (tzw. bank komercyjny). Taki bank musi mieć umowę dotyczącą reguł rozporządzania środkami Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (ma ją tylko kilka banków w Polsce).Dlaczego warto zaciągnąć kredyt studencki? Kredyt studencki jest jak każdy inny pobierany w banku kredytem komercyjnym, lecz podstawową różnicą jest to, że jego oprocentowanie jest bardzo niskie, a warunki spłaty wyjątkowo korzystne.

 

Wypłaty oraz spłata kredytu studenckiego

Po otrzymaniu preferencyjnego kredytu studenckiego aktualnie przez cały okres studiów od października każdego roku przez kolejne 10 miesięcy będziemy otrzymywać transze kredytowe w wysokości 600 zł lub 400 zł (zależnie od ustalonych warunków).

Wielką dogodnością jest to, że po zakończeniu (nie przerwaniu) nauki otrzymujemy dwa lata karencji czyli przez dwa kolejne lata nie spłacamy żadnych rat. Po upływie dwóch lat karencji kredytowej rozpoczynamy spłatę kredytu w 100 ratach wynoszących niewiele ponad 300 zł.

 

Dodatkowym atutem otrzymania pieniędzy w oparciu o wspominany kredyt jest to, że 20% osób może mieć umorzoną część zadłużenia (5% najlepszych absolwentów) natomiast w skrajnych wypadkach całość. Warunkiem umorzenia nawet do 100% kredytu jest: Trudna sytuacja życiowa Trwała utrata zdolności do spłaty zobowiązań (choroba, wypadek, niepełnosprawność).

 

Które banki mogą udzielić nam kredytu studenckiego?

Wybór odpowiedniego banku to jedna z najważniejszych decyzji. Ponieważ w minionych latach z Kredytu Studenckiego wycofały się Kredyt Bank, BZ WBK i BGŻ, poniżej znajduje się spis czterech instytucji sprawdzonych przez studentów:

·         PKO Bank Polski S.A.

·         Bank PEKAO S.A.

·         Gospodarczy Bank Wielkopolski

·         SGB-Bank S.A.

Pamiętaj, że wybierając bank musisz stawić się w jego siedzibie ze swoim poręczycielem (zazwyczaj z rodzicem)!

 

Terminy i wnioski

Od 1 października do 15 listopada każdego roku należy składać wnioski o kredyt studencki. Odpowiedni wniosek składamy tylko w jednym banku. Nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę, często zdarza się, że bank wymaga  jakiegoś dodatkowego zaświadczenia z uczelni lub urzędu skarbowego. W razie problemów z poręczeniem kredytu, masz czas do 28 lutego na przeniesienie złożonego już wniosku do innego banku. Przy składaniu wniosku musisz przedstawić dochody na osobę w rodzinie. W roku akademickim 2014/2015 dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu wynosił 2.500 zł.

 

Szczegóły na temat kredytu studenckiego znajdziecie na:

http://kredytstudencki.info.pl

http://www.kredytstudencki.com.pl