mgr Eugeniusz Kijewski

eugeniusz.kijewski@ue.poznan.pl
tel.  61-825-06-01


Dyżury w okresie wakacyjnym:

czerwiec:

środa 12.06 - godz.11.00-12.00

piątek 14.06 - godz.11.00-12.00

środa 19.06 - godz.17.00-18.00

poniedziałek 24.06 - godz.11.00-12.00

lipiec i sierpień:

środa 3.07 - godz. 11.00-12.00

środa 31.07 - godz. 11.00-12.00

środa 21.08 - godz. 11.00-12.00  dyżur odwołany

piątek 23.08 godz. 11.00 - 12.00 

środa 28.08 - godz. 11.00-12.00

wrzesień:

wtorek 17.09 - godz.11.00-12.00

czwartek 19.09 - godz.11.00-12.00

wtorek 24.09 - godz.11.00-12.00

czwartek 26.09 - godz. 11.00-12.00