Studenci mający zaliczone zajęcia z wychowania fizycznego w latach poprzednich (inny wydział, inna uczelnia) mają obowiązek, w ciągu pierwszych dwóch tygodni danego roku akademickiego, do rejestracji internetowej i przedstawienia prowadzącemu dane zajęcia trenerowi, dokumentu uprawniającego do przepisania oceny (przepisaniu podlega tylko ocena db i bdb).

Przepisujący ocenę mają obowiązek uczestniczyć w minimum pięciu zajęciach w UEP, nie licząc pierwszych i ostatnich zajęć w danym semestrze.