Pełnomocnik Rektora ds. SKN

dr hab. inż. Urszula Samotyja, prof. nadzw. UEP

Katedra Towaroznawstwa Żywności, p. 231 A
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

tel. +48 61 856-92-81
e-mail: pelnomocnikskn@ue.poznan.pl