Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XV edycję konkursu „Otwarte drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

 

Do konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły prace doktorskie w innym terminie. Prace konkursowe może zgłosić dziekan wydziału, promotor lub recenzent pracy dyplomowej. Warunkiem jest zaprezentowanie pracy dyplomowej poruszającej tematykę osób niepełnosprawnych obronione z oceną bardzo dobrą w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od terminu obrony.

 

Prace zostaną ocenione w kategoriach: rehabilitacja społeczna, rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym oraz rehabilitacja medyczna

 

Prace można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w kancelarii PFRON. Miejsce składania prac z dopiskiem „Otwarte Drzwi” to: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

 

O rozstrzygnięciu konkursu wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni pisemnie.