Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uruchomił w roku akademickim 2004/2005 blok wykładowy, który prowadzony jest wyłącznie przez praktyków biznesu, autorytety świata nauki i gospodarki oraz rządowych i pozarządowych instytucji gospodarczych.

Zasadniczą grupę wykładowców stanowi kadra zarządzająca renomowanych firm zrzeszonych w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego. Tematyka zajęć dotyczy rozwiązań stosowanych w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Do "zajęć otwartych" włączane są również pojedyncze seminaria i wykłady wygłaszane przez gości Uniwersytetu Ekonomicznego.

Zajęcia stanowią wyważone połączenie teorii i praktyki działań biznesowych. Znaczna część zajęć ma formę prac projektowych, analiz studiów przypadków i warsztatów.