AKTUALNOŚCI:

1. Studenci zainteresowani uczestnictwem w warsztatach Lean Management / Six Sigma mogą już wziąć udział w quizie, na podstawie którego firma Bridgestone Europe będzie kwalifikowała jego uczestników. Link poniżej.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoAnEXrJ0RkMy4LEE7ZH0hckZkHQytDL2WtlVZKKyjTX_UxQ/viewform?usp=sf_link

-----

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uruchomił w roku akademickim 2004/2005 blok wykładowy, który prowadzony jest wyłącznie przez praktyków biznesu, autorytety świata nauki i gospodarki oraz rządowych i pozarządowych instytucji gospodarczych.

Zasadniczą grupę wykładowców stanowi kadra zarządzająca renomowanych firm zrzeszonych w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego. Tematyka zajęć dotyczy rozwiązań stosowanych w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Do "zajęć otwartych" włączane są również pojedyncze seminaria i wykłady wygłaszane przez gości Uniwersytetu Ekonomicznego.

Zajęcia stanowią wyważone połączenie teorii i praktyki działań biznesowych. Znaczna część zajęć ma formę prac projektowych, analiz studiów przypadków i warsztatów.