mgr inż  Rafał Wieruszewski

rafal.wieruszewski@ue.poznan.pl
tel.: 61-825-06-01


Dyżury:   
18.VI g 9.00-10.00
20.VI g 9.00-10.00
21.VI g 9.00-10.00
    2.VII  g 9.00-10.00
    4.VII  g 9.00-10.00 
   5.VII  g 9.00-10.00 
  29.VIII  g 9.00-10.00 
   4.IX  g 9.00-10.00 
   6.IX  g 9.00-10.00 
11.IX  g 9.00-10.00 
13.IX  g 9.00-10.00 
19.IX  g 9.00-10.00 
26.IX  g 9.00-10.00