Uczymy już od 34 798 dni
Biuro Obsługi Studenta

Psychologiczny Konsultant ds. Procesu Studiowania


Dyżury Psychologicznego konsultanta ds. trudności w procesie studiowania dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - dr Julity Wojciechowskiej w miesiącu styczniu 2022 r. odbędą się w następujących terminach:

 

dyżury stacjonarne:

wtorek, 4.01.2022, godz. 15:30 - 16:30
wtorek, 11.01.2022, godz. 15:30 - 16:30
sobota, 15.01.2022, godz. 8:00 - 9:00
wtorek, 18.01.2022, godz. 15:30 - 16:30
sobota, 22.01.2022, godz. 8:00 - 9:00
wtorek, 25.01.2022, godz. 15:30 - 16:30

dyżury online:

piątek, 7.01.2022, godz. 17:30 - 18:15
czwartek, 27.01.2022, godz. 16:30 - 17:30

Link do dyżurów online:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84742502031?pwd=NGFaNUhzS3NHNnlGTTgyanFmdjNYZz09
Meeting ID: 847 4250 2031
Passcode: 6U53t1

 

Ze względu na duże zainteresowanie kontaktem z Psychologicznym Konsultantem ds. Procesu Studiowania, w pierwszej kolejności pomoc będzie udzielana osobom w kryzysie psychicznym i z poważnymi trudnościami w studiowaniu.


Konsultacje będą odbywać się w pokoju 113 w gmachu głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 


Zachęcamy do kontaktu i indywidualnego ustalenia dogodnego terminu spotkania. 


Zapraszamy studentów naszej Uczelni, którzy doświadczają trudności w studiowaniu i chcieliby uzyskać wsparcie psychologiczne nakierowane na:
  • efektywne uczenie się i studiowanie,
  • nadrabianie ew. zaległości w studiach,
  • pokonywanie barier w studiowaniu wynikających z trudności natury poznawczej lub emocjonalno-motywacyjnej,
  • skuteczne zarządzanie własnym czasem,
  • radzenie sobie ze stresem, m.in. w sytuacjach egzaminacyjnych,
  • podejmowanie i realizowanie ambitnych wyzwań życiowych,
  • satysfakcjonujące spełnianie się w relacjach z innymi ludźmi.

W trakcie konsultacji studenci mogą lepiej rozpoznać swoje preferencje i predyspozycje w zakresie efektywnego uczenia się. Studenci z pomocą konsultanta mają okazję wypracować odpowiednie, dostosowane do ich potrzeb metody opanowywania obowiązującego ich materiału studiów. Mogą też zapoznać się z wybranymi technikami uczenia się i wypróbować je w praktyce.


W ramach konsultacji mają okazję rozwiązać testy psychologiczne lub skorzystać z eksperymentalnych metod diagnostycznych służących uzyskaniu informacji na temat funkcjonowania poznawczego w określonych obszarach, co umożliwia rozpoznanie ew. deficytów poznawczych studentów, mogących utrudniać im osiąganie sukcesu edukacyjnego na studiach. Dzięki pozyskanym w ten sposób informacjom możliwe jest poszukiwanie odpowiedniej strategii przezwyciężania trudności w uczeniu się oraz poszukiwanie efektywnych form wsparcia.


W uzasadnionych przypadkach Psychologiczny konsultant przygotowuje po konsultacjach ze studentami pisma adresowane do Władz Uczelni oraz Wykładowców. Pisma takie zawierają informację np. o poparciu dla udzielenia studentom adekwatnych względem specjalnych potrzeb studentów form wsparcia w ramach zajęć na studiach.


Konsultacje służą również budowaniu motywacji do studiowania, zarządzaniu czasem, rozwijaniu umiejętności, zdawania egzaminów, radzeniu sobie ze stresem w sytuacji egzaminów i kolokwiów oraz w sytuacji nawarstwienia się zaległości w studiach, a także w innych sytuacjach życiowych na Uczelni i poza nią.


Konsultacje mogą też być poświęcone rozpoznawaniu swoich mocnych stron i priorytetów życiowych oraz dróg ich realizacji, poprawie funkcjonowania psychospołecznego na uczelni i poza nią, m.in. poprzez odnajdywanie ważnych dla siebie obszarów zaangażowania, rozwijanie umiejętności rozwiązywanie konfliktów oraz umiejętności stwarzania sobie i innym sprzyjających okoliczności społecznych opartych na wzajemnej życzliwości, zaufaniu i współpracy.


W niektórych przypadkach konsultacje dotyczą też pracy licencjackiej bądź magisterskiej, a także planowaniu ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego studenta po zakończeniu aktualnego etapu studiów.

Psychologiczny Konsultant ds. Procesu Studiowania dla Studentów UEP

dr Julita Wojciechowska

julita.wojciechowska@amu.edu.pl