studia II stopnia

studia w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw