Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw:

Prezentacja specjalności FiRP

FiRP – działamy międzynarodowo

FiRP- to aż trzy SKNy

FiRP – wsparcie dydaktyczne


Studia I stopnia

Opis specjalności

Specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych połączone z teoretyczną, specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości to podstawowe walory naszej specjalności, dające naszym Studentom wyjątkowo szerokie spektrum możliwości zatrudnienia.
Studenci specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw mają możliwość uzyskania jednego z certyfikatów CIMA - Certificate in Business Accounting oraz posługiwania się tytułem CIMA Cert BA /więcej na www.cima.ue.poznan.pl/


Wiedza i umiejętności

Celem studiów na specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw jest umożliwienie studentom nabycia wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, budżetowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inżynierii finansowej, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych. Kreujemy tym samym umiejętności przeprowadzania analiz działalności gospodarczej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, rewizji sprawozdań finansowych, wyboru optymalnych kierunków inwestowania w aktywa rzeczowe oraz papiery wartościowe. Kreujemy ponadto umiejętność podejmowania decyzji finansowych, w tym decyzji o strukturze kapitału. Specjalizacja kierunkowa daje również możliwość zapoznania się z finansami i rachunkowością w ujęciu międzynarodowym.


Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

W programie specjalności można by wyróżnić obszar tematyczny o charakterze ogólnym oraz obszar obejmujący zagadnienia ściśle z dziedziny finansów i rachunkowości.
Do obszaru ogólnego należy zaliczyć przedmioty obejmujące dziedziny, znajomość których stanowi podstawę do zgłębiania w dalszym toku studiów, tajników finansów i rachunkowości – wybrane przedmioty: mikroekonomia, makroekonomia, prawo gospodarcze, matematyka, statystyka, teoria organizacji i zarządzania, podstawy ekonometrii.
W ramach obszaru finansowo-rachunkowego można wyróżnić dwie grupy przedmiotów.
Pierwsza grupa przedmiotów dotyczy zasad ewidencji i sprawozdawczości księgowej oraz rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Można do niej zaliczyć przedmioty, takie jak: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów, rachunkowość podatkowa, rachunkowość bankowa, rachunkowość ubezpieczeniowa, sprawozdawczość finansowa.
Druga grupa przedmiotów dotyczy finansów, w tym przede wszystkim finansów przedsiębiorstwa i obejmuje takie przedmioty, jak na przykład: finanse, finanse przedsiębiorstwa, podatki i system podatkowy, bankowość, ubezpieczenia gospodarcze, zarządzanie płynnością finansową, zarządzanie ryzykiem, planowanie finansowe w przedsiębiorstwie.

Profil absolwenta

Oferta programowa specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw została specjalnie przygotowana dla kształcenia wysoko wyspecjalizowanych kadr obszarów finansów i rachunkowości. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w różnorodnych przedsiębiorstwach oraz instytucjach finansowych na stanowiskach dyrektorów finansowych i głównych księgowych, analityków finansowych, doradców podatkowych, finansowych i inwestycyjnych, a także podejmują pracę na własny rachunek, jak również w firmach audytorskich i biurach konsultingowych. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie nie tylko w Polsce i w Unii Europejskiej, ale i w innych państwach świata.
Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
zarządzania finansami,
rachunkowości, auditingu i rewizji finansowej,
doradztwa finansowego i inwestycyjnego,
doradztwa podatkowego.

Opinie absolwentów

"...specjalność trudna, ale warto na niej studiować..."
"...specjalność umożliwia znalezienie pracy już na studiach..."
"...specjalność daje wyjątkowo dobre perspektywy zawodowe i jest wyjątkowo "życiowa"..."
"... specjalność wysoko ceniona przez praktyków i przez praktyków uznawana za prestiżową..."

Studia II stopnia

Opis specjalności

Specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych połączone z teoretyczną, specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości to podstawowe walory naszej specjalności, dające naszym Studentom wyjątkowo szerokie spektrum możliwości zatrudnienia.


Wiedza i umiejętności

Celem studiów na specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw jest umożliwienie studentom nabycia wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, budżetowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inżynierii finansowej, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych. Kreujemy tym samym umiejętności przeprowadzania analiz działalności gospodarczej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, rewizji sprawozdań finansowych, wyboru optymalnych kierunków inwestowania w aktywa rzeczowe oraz papiery wartościowe. Wykształcamy ponadto umiejętność podejmowania decyzji finansowych, w tym decyzji o strukturze kapitału. Specjalizacja kierunkowa daje również możliwość zapoznania się z finansami i rachunkowością w ujęciu międzynarodowym.


Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

W programie specjalności można by wyróżnić obszar tematyczny o charakterze ogólnym oraz obszar obejmujący zagadnienia ściśle z dziedziny finansów i rachunkowości:

 • do obszaru ogólnego należy zaliczyć przedmioty obejmujące dziedziny, znajomość których stanowi podstawę do zgłębiania w dalszym toku studiów, tajników finansów i rachunkowości
  wybrane przedmioty: Mikroekonomia, Makroekonomia, Prawo gospodarcze, Matematyka, Statystyka, Teoria organizacji i zarządzania, Podstawy ekonometrii,

 • w ramach obszaru finansowo-rachunkowego można wyróżnić dwie grupy przedmiotów:

  • pierwsza grupa przedmiotów dotyczy zasad ewidencji i sprawozdawczości księgowej oraz rachunku kosztów w przedsiębiorstwie
   wybrane przedmioty: Rachunkowość finansowa, Rachunkowość zarządcza, Rachunek kosztów, Rachunkowość podatkowa, Rachunkowość bankowa, Rachunkowość ubezpieczeniowa, Sprawozdawczość finansowa,

  • druga grupa przedmiotów dotyczy finansów, w tym przede wszystkim finansów przedsiębiorstwa 
   wybrane przedmioty: Finanse, Finanse przedsiębiorstwa, Podatki i system podatkowy, Bankowość, Ubezpieczenia gospodarcze, Zarządzanie płynnością finansową, Zarządzanie ryzykiem, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie

Profil absolwenta

Oferta programowa specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw została specjalnie przygotowana dla kształcenia wysoko wyspecjalizowanych kadr obszarów finansów i rachunkowości. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w różnorodnych przedsiębiorstwach oraz instytucjach finansowych na stanowiskach dyrektorów finansowych i głównych księgowych, analityków finansowych, doradców podatkowych, finansowych i inwestycyjnych, a także podejmują pracę na własny rachunek, jak również w firmach audytorskich i biurach konsultingowych. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie nie tylko w Polsce i w Unii Europejskiej, ale i w innych państwach świata.

Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

 • zarządzania finansami,

 • rachunkowości, auditingu i rewizji finansowej,

 • doradztwa finansowego i inwestycyjnego,

 • doradztwa podatkowego.

Opinie absolwentów

 • Specjalność trudna, ale warto na niej studiować.

 • Specjalność umożliwia znalezienie pracy już na studiach.

 • Specjalność daje wyjątkowo dobre perspektywy zawodowe i jest wyjątkowo "życiowa".

 • Specjalność wysoko ceniona przez praktyków i przez praktyków uznawana za prestiżową