Wnioski o stypendia na rok akademicki 2020/2021


OD ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 WNIOSKI O ŚWIADCZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ W SYSTEMIE USOSweb.

Wnioski można składać do wrzutni znajdującej się w holu głównego budynku UEP (bud. A, parter, al. Niepodległości 10) lub przesyłać pocztą - na adres Uczelni 

Prosimy przed przystąpieniem do składania wniosków zapoznać się z:
- instrukcjami wypełniania formularzy elektronicznych o świadczenia socjalne
- harmonogramem wnioskowania o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogę
- Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów


Pierwsza TURA rejestracji wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę rozpoczyna się w USOSweb 28.09. 2020 r. o godz. 10:00 i kończy 20.10.2020 r. o godzinie 14:00 

TURA rejestracji wniosków o stypendium rektora rozpoczyna się 19.10. 2020 r. o godz. 10:00 i kończy 06.11.2020 r. o godzinie 14:00.
Niezarejestrowanie  wniosku w tym terminie w USOSweb jest równoznaczne z rezygnacją z przystąpienia do rankingu najlepszych studentów.

UWAGA !   zmiany średniej ocen oraz  wpisu na bieżący rok studiów  może dokonać  tylko pracownik   BIURA OBSŁUGI STUDENTA 

W zakładce RANKINGI, jest wskazana orientacyjna pozycja studenta na danej liście - nie uwzględnia punktów uzyskanych za osiągnięcia sportowe, artystyczne oraz naukowe.  Szacunkowe prawdopodobieństwo uzyskania stypendium wskazane jest w rankingu, w którego nazwie wskazany jest rok studiów, np. 2020/2021/S1- Z -2r
ZMIANY zasad ubiegania i udzielania pomocy materialnej w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni 


  • W okresie zawieszenia/ograniczenia funkcjonowania Uczelni nie obowiązuje limit dwóch zapomóg w roku akademickim – student może złożyć wniosek o zapomogę w UEP za każdym razem, kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się, np. z powodu utraty źródła dochodu przez studenta albo członka jego rodziny