Zasady ubiegania się o stypendia w roku akademickim 2020/2021


OD ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 WNIOSKI O ŚWIADCZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ W SYSTEMIE USOSweb

Wnioski i zaświadczenia o średniej ocen można składać do wrzutni znajdującej się w holu głównego budynku UEP (bud. A, parter, al. Niepodległości 10) lub przesyłać pocztą - na adres Uczelni 

Przed przystąpieniem do składania wniosków zapoznać się z:
- instrukcjami wypełniania formularzy elektronicznych o świadczenia socjalne
- harmonogramem wnioskowania o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogę
- Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów


STYPENDIA SOCJALNE, DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAPOMOGI
Dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego 2020/2021 pierwsza TURA rejestracji wniosków w systemie USOSweb oraz dostarczania w wersji papierowej rozpoczyna się  25. 02.2021 r. i trwa do 15.03. 2021 r.   Druga TURA rejestracji wniosków rozpocznie się 01.04.2021 r.  i będzie trwała do 30.06.2021 r.
Stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane tylko do czerwca 2021 roku i o świadczenie na kolejny okres należy ubiegać się na zasadach  obowiązujących od października 2021 roku.

Studenci, którzy rozpoczęli studia od października 2020 r. mogą składać wnioski do 30 czerwca br. - świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia kompletu dokumentów.


STYPENDIA REKTORA -    o stypendium mogą ubiegać się TYLKO  studenci  rozpoczynający rok studiów od semestru letniego 2020/2021 


Studenci 1 roku II stopnia, którzy ukończyli I stopień studiów na innej uczelni, składają do 01.03.2021 r. zaświadczenia o średniej ocen (arytmetycznej) uzyskanej na ostatnim roku studiów I stopnia wraz z informacją o  stosowanej na tej uczelni skali ocen. Uwzględniana jest jedynie średnia ocen uzyskana na ostatnim roku studiów w okresie od 01.03.2020 r. do ukończenia studiów 


Osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe MUSZĄ zostać przez studenta UDOKUMENTOWANE - szczegółowe informacje znajdują się w § 4 Regulaminu świadczeń
TURA rejestracji wniosków o stypendium rektora rozpocznie się 02.03. 2021 r. o godz. 10:00 i zakończy  15.03.2021 r. o godzinie 14:00. Niezarejestrowanie  wniosku w tym terminie w USOSweb jest równoznaczne z rezygnacją z przystąpienia do rankingu najlepszych studentów. Stypendia przyznawane są na rok studiów, tj. do lutego 2022 roku (nie na rok akademicki). Następne wnioskowanie o to świadczenie będzie możliwe ok. marca 2022 roku. 

UWAGA !   zmiany średniej ocen oraz  wpisu na bieżący rok studiów  może dokonać  tylko pracownik   BIURA OBSŁUGI STUDENTA 

W zakładce RANKINGI,  od 2 marca br. będzie wskazana orientacyjna pozycja studenta na danej liście wynikająca z uzyskanej średniej ocen. Ponieważ ranking  ten nie uwzględnia punktów uzyskanych za osiągnięcia sportowe, artystyczne oraz naukowe oraz zastosowania algorytmu, pozycja studenta we właściwym rankingu może znacznie odbiegać od miejsca we wstępnym rankingu.  Szacunkowe prawdopodobieństwo uzyskania stypendium wskazane jest w rankingu, w którego nazwie wskazany jest rok studiów, np. 2020/2021/S1- Z -2r


ZMIANY zasad ubiegania i udzielania pomocy materialnej w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni  


  • W okresie zawieszenia/ograniczenia funkcjonowania Uczelni nie obowiązuje limit dwóch zapomóg w roku akademickim – student może złożyć wniosek o zapomogę w UEP za każdym razem, kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się, np. z powodu utraty źródła dochodu przez studenta albo członka jego rodziny