Wraz z wejściem w życie nowelizacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym wprowadzono obowiązek podpisywania umów między uczelniami a nowoprzyjętymi studentami studiów dziennych.


W umowie w sposób formalny określone są zobowiązania uczelni, dotyczące jej podstawowych świadczeń oraz zasad funkcjonowania. W umowie zawarte są też informacje na temat zakładanych efektów kształcenia oraz przebiegu studiów, a także obowiązujący tok postępowania studenta oraz uczelni w pewnych przypadkach takich jak egzamin komisyjny czy powtarzanie przedmiotu.


Co to oznacza dla Ciebie, studenta? W umowie zapisane zostają między innymi wysokości opłat, które ponosiłbyś na przykład za ewentualny warunek, dzięki czemu nie zostaniesz zaskoczony ceną warunku, jeżeli ulegnie ona zmianie w czasie trwania Twoich studiów.


W chwili czytania umowy zapoznajesz się również z formalnymi szczegółami, dotyczącymi tego w jaki sposób Uczelnia będzie Cię uczyć.


Umowy ze studentami funkcjonują od wielu semestrów na niestacjonarnych trybach studiów. Wprowadzenie takich umów dla studentów dziennych powoduje, iż są oni nareszcie traktowani jako odpowiedzialni, zainteresowani i dbający o jakość swego kształcenia, ludzie.


Podpisanie umowy z Uczelnią jest obowiązkiem każdego nowego studenta dziennego. Abstrahując od tego faktu – warto to zrobić. Dzięki temu podpisowi zyskujesz pewne uprawnienia, a Uczelnia zobowiązania, z których powinna się wywiązać. Wszystko w trosce o Ciebie – studenta.


Umowę podpisuje się w dziekanacie danego wydziału na samym początku swej przygody z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.


Poniżej znajdziesz wzór umowy.

http://www.ue.poznan.pl/att/REKTORAT/Zarzadzenia/2013/Zarzadzenie_38_2013_zalacznik.pdf

Linki do zarządzeń:

https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/zarzadzenia,c30/zarzadzenia-rektora,c77/

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w sprawie odpłatności za studia:

http://www.ue.poznan.pl/att/REKTORAT/Zarzadzenia/2013/Zarzadzenie_38_2013.pdf