Bieg „Ekonomiczna Piątka” o tytuł JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego jest  kontynuacją biegu z okazji 85-lecia powstania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  „Jubileuszowa Piątka”, który odbył się  21 października 2011 roku. Kolejna edycja biegu w 2012 roku zgromadziła ponad 270 osób i była zorganizowana tak, jak poprzedni, dla społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu czyli: pracowników, absolwentów oraz  studentów naszej Uczelni. Podczas ostatniej edycji w  2021 roku bieg zgromadził prawie 300 uczestników studentów, absolwentów i pracowników reprezentujących Polskie Uczelnie Niestety z powodów związanych z epidemią COVID-19 bieg w 2021 bieg zgromadził mniejszą liczbę zawodników niż podczas poprzednich edycji. W bieżącym roku odbędzie się już dziesiąta edycja biegu „Ekonomiczna Piątka".  To wydarzenie sportowe będzie adresowane podobnie jak w latach poprzednich nie tylko dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, lecz dla wszystkich absolwentów i pracowników polskich i zagranicznych uczelni oraz dla wszystkich biegaczy.

Bieg ma charakter akademicki tzn. jest tworzony i organizowany przez studentów i w oparciu o potencjał Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  Bieg ma za zadanie aktywizację studentów, dla których niejednokrotnie wychowanie fizyczne na Uczelni jest  ostatnią regularną aktywnością fizyczną.  

Kolejnym z zadań biegu jest położenie nacisku  nie tylko  na rozwój umysłowy studentów, ale również na aktywność fizyczną studentów. Bieg odbywa się na dystansie 5 km, który jest bardzo przyjazny dla każdego biegacza, gdyż niemal każdy może w nim wystartować bez potrzeby długiego i specjalistycznego przygotowania. 

Wydarzenie jest także doskonałą możliwością spotkania się z studentów z władzami Uczelni nie tylko Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, lecz wszystkich poznańskich uczelni. mi.in. UAM, Politechniki Poznańskiej. Do naszego biegu zapraszamy również wybitnych absolwentów naszej Uczelni reprezentujących świat biznesu, również ze świata sportu m.in. olimpijczyków Patrycję Wyciszkiewicz-Zawadzką, Szymona Ziółkowskiego. Tym samym jest to doskonała okazja do spotkania studentów z  wybitnymi absolwentami, którzy wywodzą się z tych samych uczelni na których obecnie studiują startujący. 

Bieg jest głównie organizowany przez samych studentów dlatego sami chętnie w nim startują ponadto bieg jest również doskonałym uzupełnieniem oferty sportowo-dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na nasz bieg przyjeżdżają również studenci z zaprzyjaźnionego z naszą uczelnią Imperial College w Londynie.
Jednocześnie nie zamykamy się na uczestników spoza Uczelni i mogą w nim wystartować wszyscy chętni biegacze.
Akademickość biegu jest podkreślona również poprzez fakt utworzenia w klasyfikacjach biegu  dodatkowych kategorii dla studentów reprezentujących poszczególne poznańskie uczelnie. 

Obecnie na mapie sportowej Poznania nie ma imprezy biegowej na 5km o takiej randze, popularności oraz takim zasięgu. Bieg ten jest doskonałym uzupełnieniem imprez sportowych odbywających się w Stolicy Wielkopolski.  Ze względu na charakter biegu i grupę osób w nim startujących (studenci i absolwenci szkół wyższych)  „Ekonomiczna Piątką” ma  nadal ogromny potencjał rozwoju.

Kwota dofinansowania: 56 298 zł
Całkowita wartość zadania: 72 878 zł